Vanaf vandaag, 10 oktober 2015, kunnen de bewoners van de Loudonstraat 1-111, 115-225 en 229-339 te Dordrecht zich aanmelden om lid te worden van de op te richten huurdersbelangenorganisatie.

Wat gaan we aanpakken

Allereerst heeft uiteraard de nieuwe puntentelling voor de maximale huurprijs onze aandacht.
Diverse bewoners hebben al een globale berekening gemaakt en kunnen al een voorstel voor huurverlaging indienen bij de verhuurder. Het gaat soms om tientallen euro’s per maand. Reden genoeg voor iedereen om het eens na te rekenen. De huurdersbelangenorganisatie gaat de leden hiermee begeleiden.

Volgende stap zal de eindafrekening zijn voor de service- en stookkosten. Volgens onze informatie mogen de kosten van het groen rond het complex niet aan de huurders doorberekend worden.
Ook voorzien we problemen met betrekking tot de stookkosten. In 2014 is de nieuwe warmtewet in werking getreden. Daarin staat dat bij blokverwarming de verhuurder energieleverancier wordt. Echter wij hebben van de verhuurder daarover geen informatie gekregen. Daarnaast dient uitsluitend het warm water in rekening gebracht te worden dat ook daadwerkelijk door de betreffende huurder is verbruikt. De verhuurder heeft echter verzuimd om meters te plaatsen. We denken dat het zeker een gang naar de Huurcommissie gaat worden hiervoor. Ook dat zullen we voor onze leden gaan begeleiden.