De afrekening service- en stookkosten 2017.

Bijna 2 maanden te laat, maar hij is er dan eindelijk. De huurders hebben de afrekening service- en stookkosten 2017 – 2018 ontvangen.
Een nieuwe verhuurder is niet altijd een vooruitgang. Dat laat deze afrekening wel zien.
Het is slechts een opsomming van cijfertjes, meer niet. Woonhave neemt niet fatsoenlijk de moeite om aan te geven hoe ze aan die cijfertjes komen.

Een uitsplitsing van de kosten is van belang

Met name bij de huismeesterskosten is uitsplitsing van belang. De huurder behoort te weten welk deel daarvan voor rekening genomen wordt door de verhuurder en welk bedrag er aan ontvangen ziekengeld is berekend. Ook de totaalkosten elektriciteitsverbruik behoeft een specificatie. Huurders kunnen anders onvoldoende beoordelen of de kosten correct zijn of niet.

Naar de Huurcommissie

Van openheid van zaken is geen sprake nu Woonhave slechts eindbedragen aan de huurders levert. Doorgaans neemt een belangenorganisatie hier geen genoegen mee en eist inzage in alle stukken. Maar er zijn ook huurders die geen lid zijn van een belangenorganisatie. Of die geen inzicht hebben in hun rechten.
Voor hen is het advies, laat de afrekening door de Huurcommissie controleren.