Nou het is zover, we hebben eindelijk de eindafrekening stook-/servicekosten 2014 in de brievenbus gekregen. Nu kunnen we dan toch de berekening gaan controleren.
Er staan bij het servicekostengedeelte diverse posten die niet opgevoerd mogen worden of posten die verdere uitleg behoeven. Het is de laatste tijd een summier verhaaltje geworden.
Zo van niet zeuren maar gewoon het bedrag dat bij het kruisje staat overmaken.
Uiteraard nemen we daar geen genoegen mee. We kunnen nu niet controleren of de verhuurder ZIJN deel van de huismeesterskosten voor zijn rekening neemt. En of de bedragen voor het ziekteverzuim wel correct zijn berekend. Sinds het beheer overgegaan is naar dat MVGM wordt er maar met de pet naar gegooid.
Ook voor wat betreft de stookkosten moeten de bedragen nagerekend worden. Ook daar zijn nogal wat kanttekeningen bij. In 2014 is de Warmtewet in werking getreden waardoor er een andere berekeningswijze gehanteerd moet worden.

Even wachten…

Ons advies aan de leden NIET METEEN BETALEN !!!
We gaan eerst het een en ander uitzoeken. Men moet eerst maar eens zaken duidelijk maken. Bovendien, we hebben lang genoeg op de afrekening moeten wachten, dus haast is blijkbaar niet nodig.
We gaan op korte termijn onze bevindingen op papier zetten en waarschijnlijk krijgt iedereen van ons weer een standaard formulier om aan de verhuurder te sturen. In ieder geval zal de eindafrekening door de Huurcommissie gecontroleerd gaan worden.