Uiteindelijk is het er dan toch van gekomen. We hebben als huurdersbelangenorganisatie overleg gehad met de (nieuwe) verhuurder. Het overleg heeft op dinsdag 25 juli 2017 plaatsgevonden. Aanwezig waren 2 afgevaardigden van de verhuurder en 2 afgevaardigden van onze organisatie.

Wat is er in het overleg besproken

Na een korte kennismakingsronde hebben we de woonwensen van de bewoners besproken. Al geruime tijd hebben zij aangegeven een aantal verbeteringen aan het complex te willen hebben. Het gaat dan met name om het vervangen van de metalen platen in het hekwerk van de galerijen en het balkon. Men wil graag moderne rookglasplaten. Daarmee krijgt het complex een heel andere uitstraling.
Ook een intercom met camera staat hoog op het wensenlijstje. Men kan dan zien wie er beneden op de bel gedrukt heeft, voordat er opengedaan wordt.
Voor velen is ook afzuigsysteem in de lift een grote wens. Er wonen diverse mensen met longklachten in het complex.

Het onderhoud besproken

Ook de staat van het onderhoud hebben we uiteraard aangekaart. We hebben onze leden een formulier gegeven waarop zij allerlei onderhoudsklachten konden vermelden. Dat was zowel voor de eigen woning, als voor het complex en de woonomgeving. De uitslag hebben we meegenomen naar het overleg. De punten over de woonomgeving gaan we aankaarten bij de gemeente.

Het was een prettig en positief gesprek

We hebben het gesprek als positief en prettig ervaren. De verhuurder stond niet geheel negatief tegenover onze woonwensen en het aanpakken van de naar voren gebrachte onderhoudsklachten. Zij gaan intern bespreken welke zij eerst aan gaan pakken of realiseren en welke in een later stadium.