Recent zijn wij achter hetvolgende gekomen.
Woonhave heeft eenzelfde bepaling in de huurovereenkomst staan, als waarvan de rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat deze in strijd is met de Europese richtlijn oneerlijke bedingen (Richtlijn 93/13/EEG). Het gaat om het vermeende “recht” van de verhuurder om de huurprijs te verhogen met maximaal 5%, bovenop en gelijktijdig met de jaarlijkse aanpassing conform de consumentenprijsindex. Dat wordt dus gezien als een oneerlijk beding.

Uiteraard hebben wij als huurdersbelangenorganisatie de verhuurder een brief gestuurd met de vraag om de betreffende bepaling in ieder geval bij nieuwe huurders te verwijderen. We gaan er vanuit dat Woonhave zich aan wet en regelgeving wil houden.