Wat gebeurd er als je bij MVGM, de beheerder van het complex, bezwaar maakt tegen de jaarlijkse huurverhoging. Je krijgt tot je stomme verbazing “een afwijzing” op je bezwaarschrift!!
(zie foto hieronder). Onkunde van de betreffende accountmanager of pure arrogantie?

Afwijzing bezwaarschrift huurverhoging

Het is wettelijk niet aan de verhuurder om een bezwaarschrift af te wijzen. Indien een huurder bezwaar maakt tegen de voorgestelde huurverhoging, dient de verhuurder naar de Huurcommissie te stappen als hij toch de voorgestelde verhoging wil doorzetten. Hij dient de Huurcommissie te verzoeken om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen.
Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan over de huurverhoging, mag de huurder de oude huurprijs blijven betalen.

Waarom bezwaar tegen de huurverhoging?

Al jaren verhoogt de verhuurder de huren met de maximale percentages. Dit jaar zijn er blijkbaar afspraken gemaakt met de andere huurdersorganisatie voor de Loudonstraat.
Hen was “advies” gevraagd en daar is een percentage van 1,80 % uitgekomen.
Aan onze organisatie is niets gevraagd. Waarschijnlijk had dat MVGM wel in de gaten dat wij daar niet in trappen. Wij gaan voor de komende 30 jaar voor een verhoging van 0%. Liever nog huurverlaging!!

De huur van de betreffende huurder komt door de verhoging echter hoger uit dan wettelijk mag. En dat is een legale reden om er bezwaar tegen te maken. Men zou van een organisatie voor woningmanagement verwachten dat zij op de hoogte zijn van de regels rond verhuur en huur.
Of zijn ze wel op de hoogte, maar proberen ze met dit soort praktijken hun huurders onder druk te zetten?