Wie zijn we?
Even kennismaken....

De bewonerscommissie is opgericht om de belangen van de bewoners van de huurwoningen in het complex aan de Loudonstraat 1 t/m 339 in Dordrecht te behartigen. We bestaan sinds 14 december 2016.

We zijn een no-nonsense huurdersbelangenorganisatie.
We hebben geen feestcommissie, maar richten ons uitsluitend op de belangrijke zaken.
Zoals de onderhoudstoestand van het complex en al hetgeen rond de service- en stookkosten. We willen de huren in ons complex zo laag mogelijk houden. En daarom krijgt de jaarlijkse huurverhoging bij ons ruime aandacht en een optimale inzet.
Voor nieuwe huurders houden we de aanvangshuren goed in de gaten!

Het liefst regelen we alles vooraf in goed overleg met de verhuurder, Maar de praktijk leert dat we, in het belang van de huurders, vaker lijnrecht tegenover Woonhave staan. En dat is hard nodig bij deze “verhuurder”.

Wij zijn één van de twee belangenorganisaties in ons complex. De andere heeft zich georganiseerd als vereniging.

Andere werkwijze

We zijn ook een organisatie met een iets andere werkwijze. Zonder een formeel bestuur.
Het bestuur dat zijn de leden. Een drietal leden vormen een soort stuurgroep.
Alle zaken worden vooraf met de leden besproken, niet achteraf aan het einde van het jaar.
Dat is een bewuste keuze van de leden.
Toch zijn we gewoon een officiële bewonerscommissie in het kader van de Overlegwet, dat staat vast.

Wat doen we?
Voor onze (nieuwe) leden...

Controle huurcontract

Woonhave maakt vaak niet duidelijk of men een contract heeft voor de sociale of de vrije sector. Hun voorkeur is de laatste.

Controle aanvangshuur

De verhuurder rommelt met de hoogte van de aanvangshuur.
Vaak tientjes te hoog, soms zelfs honderd euro’s.

Controle puntentelling

Doe meteen na het tekenen van het huurcontract de huurprijscheck.
Voor onze leden verzorgen wij dat uiteraard.

Controle huurverhoging

Woonhave gebruikt alle mogelijkheden om de huren te verhogen. Uiteraard houden wij in de gaten of dit legaal gebeurd!

Controle afrekeningen

Het is nodig de afrekeningen van de stook- en servicekosten goed na te kijken. Die kloppen vaak niet zo erg.

Controle onderhoud

Bij deze verhuurder moeten we extra alert zijn of men de onderhoudsverplichtigingen wel naar behoren uit laat voeren.

Wie is de verhuurder?
Van ons complex....

Woonhave

Beleggingsfonds
Museumpark 7
3015 CB Rotterdam
  • Als nieuwe eigenaar
  • Slechte verhuurder
  • Als gesprekspartner

Beleggingsfonds Woonhave
Sinds 1 juni 2017 is het beleggingsfonds Woonhave uit Rotterdam de nieuwe eigenaar van het complex.
Woonhave is opgericht in 2014. Het beleggingsfonds geeft aan te investeren in kwalitatief goed ontworpen en gebouwde woningen met als doel deze langjarig te kunnen verhuren. Voor de huurders van de Loudonstraat klonk dat in eerste instantie positief. Echter de praktijk geeft een heel ander beeld.

Woonhave ging zich meer en meer gedragen als een ordinaire huisjesmelker.
De prioriteit ligt bij het verhogen van de maximale huurprijs ZONDER te hoeven investeren.
Voor nieuwe huurders worden de aanvangshuren met momenteel 100 euro extra verhoogd.
In samenwerking met Huurkracht, een zogenaamde verhuurmakelaar, worden de woningen verhuurd en nieuwe huurders dus een poot uitgedraaid.

Inmiddels wordt er gesjoemeld met de puntentelling, om zo de maximale huurprijs omhoog te krijgen. En zijn op een louche manier de energielabels van de woningen aangepast.

Geen verhuurder, maar beleggingsclub
Aan alles is te merken, dat het Woonhave alleen maar te doen is om hun beleggers tevreden te stellen. De huurders zijn onbelangrijk.

Deze “verhuurder” schroomt er niet voor om de huurders te intimideren.  Bijvoorbeeld rond het plaatsen van een afzuigkap, bij een aantal oudere huurders.
Of als huurders een huurverhoging weigeren. En aanmaningen sturen als huurders niet akkoord gaan met een eenzijdige verhoging van de stookkosten.

Ook probeert de “verhuurder” onderhoud waar hij voor verantwoordelijk is, op het bordje van de huurder te schuiven. Ook daar steken we als huurdersbelangenorganisatie regelmatig een stokje voor.
Huurders moeten dubbel opletten voor wat hun rechten zijn bij deze slechte “verhuurder”.

De “verhuurder” lapt de Overlegwet aan zijn laars
Ook als gesprekspartner in het kader van de Overlegwet, stelt Woonhave niets voor. We hebben in eerste instantie overleg bijna af moeten dwingen. Ze hadden waarschijnlijk een makkelijker prooi op het oog.
En toen we eenmaal “overleg” hadden, werd alles maar vooruitgeschoven. Iedere keer “daar komen we op terug” heeft niets met overleg te maken.

In principe heeft het, als huurdersbelangenorganisatie, overleg voeren met deze “verhuurder” totaal geen zin. Als het iets is dat alleen de huurder voordeel oplevert, ziet Woonhave er niets in.
Al vanaf 2017 hebben we bijvoorbeeld gevraagd om de armaturen boven de voordeuren te voorzien van led verlichting.  Omdat Woonhave er geen voordeel aan heeft, is dat nog steeds niet gebeurd. Alleen zaken die de huur kunnen verhogen worden aangepakt. Het gehele, bijna 55 jaar oude, complex een facelift geven is al helemaal onbespreekbaar.

Momenteel is er helemaal geen overleg meer. We dwingen zaken nu standaard af via procedures. Voor ons geen probleem. Voorlopig winnen we en daar gaat het om.
Er is bij de “verhuurder” maar weinig kennis wat er wel en niet mag. Ze gaan er standaard vanuit dat ze alles zomaar mogen doen. Wij laten ze weten dat dat niet zo is. Of ze nu dealtjes maken met de andere belangenorganisatie of niet. We laten niet over ons lopen, wat de andere organisatie doet moeten zij weten. Als het maar niet ten koste gaat van onze leden!

Samen staan we sterk!

Indien u in een van de flats aan de Loudonstraat in Dordrecht woont.
En u lid wil worden van de Bewonerscommissie Huurders Loudonstraat Dordrecht, geef u dan snel op.
Klik op de knop “Lid worden” en vul daarna het formulier volledig in. Wij komen dan zo snel mogelijk bij u langs om het geheel af te ronden.

Back to top of page